Ανακοίνωση του Δήμου Αμυνταίου για τους στρατολογικούς πίνακες

Οι Στρατολογικοί Πίνακες των γεννηθέντων το 2006, έχουν καταρτισθεί και θα βρίσκονται στο Τμήμα Δημοτολογίων του Δήμου Αμυνταίου από 20-04-2022 έως και 19-05-2022.

Για ενημέρωση και τυχόν ενστάσεις παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοτολογίου.