Ανακοίνωση της ΕΦΥΦ σχετικά με την πρόσκληση για την επιδότηση των κατόχων ζώων των σπάνιων Φυλών

Ενημέρωση

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε πρόσκληση για την επιδότηση των κατόχων ζώων των σπάνιων Φυλών. Ως μέλη μας και δικαιούχοι της επιδότησης για τα ζώα που κατέχετε,

καλείστε

να υποβάλετε αίτηση στην πρόσκληση 922/87058/19-6-2018 Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Υπομέτρου 10.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020. Η υποβολή αιτήσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 30/10/2023 έως και 08/11/2023 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) στον παρακάτω σύνδεσμο : http://p2.dikaiomata.gr/M1019.

Η  πρόεδρος της ΕΦΥΦ

Ανδρομάχη Νάστου