Ανακοίνωση εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου σπουδών

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών Δημοτικού Σχολείου, για όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης, θα γίνουν στις 08 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υπουργείου Παιδείας περί COVID19.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με αίτησή τους, την οποία θα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ή στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, να ζητήσουν να εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή, χωρίς να προσκομίσουν δικαιολογητικά φοίτησης ή κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 07122022.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Θωμά Τσούλη στο τηλέφωνο 2385054586.