Αναγκαστικές εκταφές στο κοιμητήριο “Αναστάσεως του Κυρίου” της Φλώρινας – 2η ανακοίνωση

Το Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας καλεί τους συγγενείς των θανόντων – που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα – οι οποίοι είναι ενταφιασμένοι στο Κοιμητήριο «Αναστάσεως Του Κυρίου» της Φλώρινας – και των οποίων δεν έχει κινηθεί διαδικασία ανακομιδής οστών, όπως προσέλθουν στο χώρο που στεγάζεται (5o χλμ. Επαρχ. οδού Φλώρινας – Πρώτης, κοιμητήριο “Αναστάσεως Του Κυρίου”) ή να επικοινωνήσουν (τηλ.:2385025790, 2385044917) μέχρι την 17η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, προκειμένου να δηλώσουν τη βούληση τους ως προς τον προγραμματισμό εκταφής.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ/ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΦΗΣ
Σαρρής Τριαντάφυλλος Τραϊανός 13.07.1992
Χατζηλίας Κλεάνθης Αριστομένης 04.11.1992
Μπέλκα Βασιλική Θεόδωρος 25.05.1992
Φιλιππίδης Γεώργιος Φίλιππος 17.08.1992
Τάλης Παντελής Ιωάννης 19.07.1992
Φιλιππίδου Σοφία Γεώργιος 23.05.1992
Τσερεκτσιάδης Γεώργιος Κωνσταντίνος 14.07.1992

 

Παρακαλούνται όσοι είναι υπόχρεοι συγγενείς και δεν έχουν προσέλθει στο Γραφείο Κοιμητηρίων, να προσέλθουν άμεσα αφού πρώτα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να ενεργήσουν για την ανακομιδή (εκταφή).

Η υπηρεσία έχει εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών (αποστολή επιστολών, γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρους του δημοτικού κοιμητηρίου, τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου).

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφ’ όσον δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ μέρους  των συγγενών των θανόντων, θα κινηθεί διαδικασία αυτεπάγγελτης εκταφής, σε εφαρμογή του Άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 79/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, ΑΔΑ:ΨΘ5ΤΩΗΙ-ΘΡ8).

 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ