Αναβάθμιση Ειρηνοδικείου Αμυνταίου σε Διοικητικό Πρωτοδικείο

Χθες, Πέμπτη 18η Απριλίου  2024 και ώρα 21.00μ.μ., ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Ο νέος Δικαστικός Χάρτης έχει ως στόχο την βελτίωση στον χρόνο έκδοσης αποφάσεων, καθώς μέχρι σήμερα υπήρχε ανισοκατανομή του έργου σε πρώτο βαθμό, με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα να μιλούν για συντομότερες αποφάσεις της τάξεως του 17% με 24%.

Στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου προβλέπεται η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, η οποία επιτυγχάνεται με την κατάργηση των ειρηνοδικείων ως θεσμού του δικαστικού μας συστήματος.

Στο άρθρο 5 προβλέπεται  η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των εδρών των πρωτοδικείων. Οι κεντρικές και οι παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων διατηρούν πλήρη καθ’ ύλη αρμοδιότητα πρωτοδικείου, ενώ οι περιφερειακές έδρες εκδικάζουν υποθέσεις αρμοδιότητας μονομελούς πρωτοδικείου και μονομελούς πλημμελειοδικείου, πλην των αυτόφωρων.

Ακολούθως, στο άρθρο 6 επιδιώκεται ο λελογισμένος περιορισμός του αριθμού των υφιστάμενων δικαστηρίων, με τη διατήρηση του αναγκαίου και χρήσιμου αριθμού δικαστηρίων πρώτου βαθμού.

Σύμφωνα με τον νέο Δικαστικό Χάρτη, τα Ειρηνοδικεία Φλώρινας και Αμυνταίου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Φλώρινας.

Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Φλώρινας ορίζεται το Αμύνταιο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Φλώρινας ορίζονται ως ακολούθως:

α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μια (1)

β) Πρωτοδίκες: έξι (6)

γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0)

δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1)

ε) Αντιεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1)

Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Φλώρινας ανέρχονται σε είκοσι δύο (22).

Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, καθώς αίρεται η τριχοτόμηση του Αμυνταίου και τα αυτοδιοικητικά όρια του Δήμου επιτέλους ταυτίζονται με τα δικαστικά.

Πιο συγκεκριμένα, υπάγονται πια στη δικαιοδοσία του Πρωτοδικείου Φλώρινας με έδρα το Αμύνταιο, οι Δημοτικές Ενότητες Φιλώτα, Λεχόβου και Βαρικού.

 

Γραφείο Τύπου Δημάρχου Αμυνταίου