Αλληλεγγύη στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας – Να διασφαλιστεί η παραγωγική λειτουργία του ορυχείου Αχλάδας

Η ΟΣΕΤΕΕ βρίσκεται στο πλευρό του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας, των  συναδέλφων μας του Περιφερειακού Τμήματος Φλώρινας του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας και των εργαζομένων στο ορυχείο Αχλάδας στη Φλώρινα, οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους μετά τις κυβερνητικές αβελτηρίες και προχειρότητες περί απολιγνιτοποίησης και τηναπόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος να λύσει τη μίσθωση με την εταιρεία που εκμεταλλεύονταν το ορυχείο.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι βρίσκονται πλέον στο δρόμο, αφού δεν υπάρχει καμία μέριμνα για αυτούς σε μία περιοχή που η ανεργία βρίσκεται στα ύψη και η μείωση των εισοδημάτων        καταγράφει εθνικό ρεκόρ. Ζητούμε και εμείς την αναστολή της απόφασης κλεισίματος του ορυχείου μέχρι να βρεθεί λύση για τους εργαζόμενους, ώστε να αποτραπεί η ολοκληρωτική  διάλυση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της περιοχής.

Η  ΟΣΕΤΕΕ, στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων στο ορυχείο Αχλάδας του ΕΚΦ και του ΠΤ ΣΤΥΕ, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας του συνόλου των εργαζομένων, για να     μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια τις οικογένειές τους, με το ορυχείο Αχλάδας ανοιχτό και παραγωγικό.

Το ΔΣ της ΟΣΕΤΕΕ

Το ΔΣ της ΟΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ             ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ