Αλλαγή ώρας στα δρομολόγια Κοζάνη – Φλώρινα και Φλώρινα – Κοζάνη

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι από Δευτέρα 4 Μαρτίου το καθημερινό δρομολόγιο (Δευτέρα – Παρασκευή) από Κοζάνη προς Φλώρινα θα εκτελείται στις 06:40 πμ και όχι στις 06:50 και το καθημερινό δρομολόγιο (Δευτέρα – Παρασκευή) από Φλώρινα προς Κοζάνη θα εκτελείται στις 08:30 πμ και όχι στις 9:00

Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Μπατσίλας Νικόλαος