Αγώνας δρόμου «Τρέχοντας για τη Συνεργασία»

Αγώνας δρόμου «Τρέχοντας για τη Συνεργασία»

Tο Διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013» και το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA«Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020», καθώς και το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας InterregV-B “Balkan – Mediterranean 2014 – 2020” οργανώνουν έναν αγώνα δρόμου με τον τίτλο “Runningforcooperation” (Τρέχοντας για τη Συνεργασία) την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου2016, στο πλαίσιο των εορτασμών της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (ECDay) 2016.

Η απόσταση που θα καλυφθεί είναι περίπου 10 χλμ, μεσημείο εκκίνησης την Κρυσταλλοπηγή στην Ελλάδα και με σημείο τερματισμού τη Βίγλιστα (Billisht) στην Αλβανία.

Οι συμμετέχοντες θα διασχίσουν τα σύνορα σε μια συμβολική επίδειξη των ωφελειών της διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της διοργάνωσης και στοχεύοντας στην ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα, ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα ξεπεράσει τους εκατό (100)αθλητές.

Η Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (EuropeanCooperationDay/ EC-Day) είναι μια πρωτοβουλία του δικτύου του Προγράμματος INTERACT, στην οποία συμμετέχουν όλες οι χώρες – μέλη των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας της ΕΕ, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας στις διασυνοριακές περιοχές της ΕΕ, τόσο εντός των συνόρων της όσο και εκτός αυτών. ΑποτελείμιαγιορτήγιαταοφέλητηςΕυρωπαϊκήςΕδαφικήςΣυνεργασίαςγιατουςανθρώπουςσεόλητηνΕυρώπη. Κάθεχρόνοπάνωαπό 70 ΠρογράμματαΕδαφικήςΣυνεργασίαςσυμμετέχουνστηνΗμέραΕυρωπαϊκήςΣυνεργασίας, μεπάνωαπό 250 εκδηλώσειςσυνολικά.

ΤοΠρόγραμμαΔιασυνοριακήςΣυνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία» έχειμιαισχυρήφήμητηςδιοργάνωσηςεπιτυχημένωναθλητικώνεκδηλώσεωνγιατονεορτασμότηςΗμέραςΕυρωπαϊκήςΣυνεργασίαςπουέχουν χαρακτηριστείβέλτιστες πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (π.χ. κολυμβητικός μαραθώνιος Κέρκυρα – Xhamil).