Ίδρυση του πρώτου τεχνοβλαστού (spin off) από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σε μία εξέχουσας σημασίας απόφαση για την αξιοποίηση των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προέβη η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

Μετά από πολυετή και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται στα εργαστήρια της Πολυτεχνικής Σχολής, δημιουργήθηκε ο πρώτος τεχνοβλαστός (spin-off) από το Πανεπιστήμιο με την επωνυμία «METAMIND INNOVATIONS I.K.E.». ο οποίος αναμένεται να συμβάλλει πολλαπλά στην ανάπτυξη της περιοχής και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος. Δημιουργοί του τεχνοβλαστού είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες που διεξάγουν έρευνα υπό την επίβλεψή του, χρηματοδοτούμενη από Ευρωπαϊκά και Εθνικά κονδύλια.

Οι τεχνοβλαστοί, είναι εταιρείες που συστήνονται για την εμπορική εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγεται εντός των Πανεπιστημίων ή ερευνητικών φορέων με συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (καθηγητών, ερευνητών, φοιτητών) που συνεισέφεραν στην δημιουργία της πνευματικής αυτής ιδιοκτησίας.

Τα ερευνητικά προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί και πρόκειται να αξιοποιηθούν από την METAMIND INNOVATIONS αφορούν:

  • Λογισμικό ανίχνευσης απειλών κυβερνοεπιθέσεων για κρίσιμες υποδομές
  • Λογισμικό ενεργοποίησης δικτύου παγίδων απειλών (honeypots) για κρίσιμες υποδομές
  • Πλατφόρμα ανίχνευσης ανωμαλιών (stress) σε εφαρμογές ευφυούς γεωργίας

Η έγκριση της λειτουργίας του τεχνοβλαστού εντός του Πανεπιστημίου, αναδεικνύει την ποιοτική έρευνα που διεξάγεται στους χώρους του, ενισχύει την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση του Ιδρύματος με τον επιχειρηματικό κόσμο και σηματοδοτεί τον κομβικό του ρόλο στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.