Έναρξη εγγραφών στα τμήματα του προγράμματος «Άθληση για Όλους» του Δήμου Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας και η Διεύθυνση λυθείσας κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας ενημερώνουν ότι, στο πλαίσιο των προγραμμάτων άθλησης για όλους, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αρχίζει η υλοποίηση των προγραμμάτων. Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν έως 31/07/2024 και το κόστος συμμετοχής είναι πέντε (5) ευρώ μηνιαίως. Το πρόγραμμα «Άθληση στο Βουνό» θα υλοποιηθεί την περίοδο 09/05/2024 – 31/07/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής από την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, δηλώνοντας τα προγράμματα που τον/την ενδιαφέρουν. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2385044555 (εσ. 4) ή στο e-mail [email protected].

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντινίδης Νικόλαος