Έκτακτη γενική συνέλευση του αναγκαστικού δασικού συνεταιρισμού Φλαμπούρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. του Α.Δ.Σ. Φλαμπούρου καλεί τους συνεταίρους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα του κοινοτικού καταστήματος Φλαμπούρου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των συνεταίρων θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του κοινοτικού καταστήματος Φλαμπούρου.

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων θα περιοριστεί στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο   Οικονομική ενημέρωση μέχρι σήμερα.

Θέμα 2ο   Έγκριση αναμόρφωσης κονδυλίων του ισολογισμού χρήσης 2022.

Θέμα 3ο   Έγκριση μετάβασης από απολογραφικά σε διπλογραφικά βιβλία για χρήση 2023.

Θέμα 4ο   Έγκριση εξόδων μετακίνησης των μελών του Δ.Σ.

Θέμα 5ο   Έγκριση πρόσληψης δασοφύλακα.

Θέμα 6ο   Έγκριση αγοράς αυτοκινήτου.

Θέμα 7ο   Παρουσίαση σχεδίου μονάδας παρασκευής πέλλετ. Έγκριση εξόδων για προκαταρκτικές μελέτες.

Ο Πρόεδρος

Νίκος Κυρίτσης