Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2021Β

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.) περιόδου 2021Β που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

Μέχρι την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, εφόσον είναι ενήλικες ή των κηδεμόνων τους εφόσον είναι ανήλικοι, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΚΠγ οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://dideflorinas.mysch.gr/applications – (Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αφορά αποκλειστικά επιτυχόντες που υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠγ μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας)

Όσοι επιτυχόντες δεν παρέλαβαν το πιστοποιητικό επιτυχίας παλαιότερων εξεταστικών περιόδων μπορούν να το παραλάβουν οι ίδιοι οι επιτυχόντες με την ταυτότητα τους ή οι κηδεμόνες τους ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 11).

Τηλ. επικοινωνίας: 23850-54575