Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

 

 

     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Φλώρινας, συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2017, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της τ. Υποθηκοφύλακα Φλώρινας, Ευαγγελίας Βενιζέλου – Πέπη και αποφάσισε:

 

  1. Να εκφρασθούν τα θερμά συλλυπητήρια του Σώματος στην οικογένεια της εκλιπούσας.

 

  1. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.

 

 

 

      Για το Δ.Σ.

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Βασίλειος Μ. Κροκαρόπουλος                                           Σεβαστή Λ. Χρηστίδου