Το δεύτερο κύμα του λοιμού (Απόσπασμα από το περιοδικό «Μεγαλομάρτυρες» του Δρ. Θεολογίας Δημητρίου Ρίζου)

Οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες μᾶς εἶχαν προϊδεάσει γιὰ μία ἔξαρσι τοῦ λοιμοῦ, ποὺ φαίνεται ὅτι ἐπιβεβαιώνεται, καὶ σίγουρα θὰ ὑπάρξουν νέα μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς πανδημίας. Ἡ δοκιμασία εἶναι μεγάλη, μὲ ἄδηλο τὸ μέλλον καὶ τὴν ἐξέλιξι τοῦ ἐπικίνδυνου ἰοῦ. Τρέχουν βεβαίως οἱ ἐπιστήμονες ἀνὰ τὸν κόσμο νὰ βροῦν τὸ ἀντίδοτο, ἐμβόλιο ἢ φάρμακο. Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς φωτίση, ὥστε σύντομα νὰ θωρακισθοῦμε ἔναντι τοῦ ἰοῦ.
Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ ἰοῦ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἢ θρησκευτικὴ ζωή εἶναι μεγάλες. Ξαφνιασθήκαμε ὅλοι μπροστὰ στὸν κίνδυνο καὶ βρεθήκαμε ἀνέτοιμοι νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν κρίσι. Δὲν χρειάζεται νὰ ἀνατρέξω στὰ ὅσα γράφηκαν καὶ εἰπώθηκαν, ἀπὸ ἐκπροσώπους τόσο τῆς Ἱεραρχίας μας, ὅσο καὶ τῆς πολιτείας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἰδιῶτες.
Ἡ σύγχυσις συνεχίζεται. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καθορίζει τὸν τρόπο ἑορτασμοῦ τῆς Παναγίας, π.χ. λιτανεῖες μὲ ἀποστάσεις χωρὶς συνωστισμό, καὶ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός τὶς ἀπαγορεύει τελείως. Ἡ πληρότητα τῶν ναῶν παραμένει ἡ ἴδια, ἀλλὰ γιὰ τὰ πλοῖα ἀνεβαίνει στὸ 80% καὶ ἕνας ὑπουργὸς βεβαιώνει ὅτι ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὅριο δὲν ὑπάρχει κίνδυνος. Χωρὶς νὰ ἀναφέρω ἄλλα, γίνεται φανερὸ ὅτι τὰ μέτρα εἶναι ἑτεροβαρῆ εἰς βάρος τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς, τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ὑποχρεωτικὴ μάσκα στοὺς ἐκκλησιαζομένους, πλὴν ἱερέων καὶ ἱερο-ψαλτῶν, εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν ἱερότητα τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ ὡστόσο ἐπιβάλλεται. Στὴν Ἐκκλησία μας δὲν εἴμαστε οὔτε νούμερα οὔτε ἁπλῶς ἔμβια ὄντα, ἀλλὰ πρόσω-πα. Πρόσωπα, ὄχι μασκοφόρων ποὺ κρύβουν τὰ χαρακτηριστικά τους γιὰ νὰ μὴν ἀναγνωρίζωνται, ὅταν βιαιοπραγοῦν, οὔτε μασκαράδων καρναβαλιστῶν, ποὺ διασκεδάζουν στὶς ἀποκρηές. Πρόσωπα «κατ’εἰκόνα Θεοῦ» πλασμένα. Δραστήριος Μητροπολίτης σχολίασε ὡς ὑπερβολική τὴν ὑποχρέωσι νὰ φορᾶμε μάσκες στοὺς ναούς. Δὲν ξέρω πῶς αἰθάνθηκαν ὅσοι εἶδαν χειροτονία κληρι-κοῦ στὴν Ἀμερική, ὅπου ἦσαν μασκοφορεμένοι ὅλοι, μηδὲ τοῦ χειροτονοῦντος ἐπισκόπου ἐξαιρουμένου, μέσα στὸ ἱερὸ βῆμα μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἁγία Τράπεζα!3 Εἶναι σοβαρό πρόσωπο μιὰ τέτοια Ἐκκλησία; Μήπως κάνει πολλὲς ὑποχωρήσεις μπροστὰ στὶς ἀπαιτήσεις τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας – πολιτική, ἐπιστήμη, λογική – καὶ δὲν εἶναι σίγουρη καὶ βέβαιη γιὰ τὴν πίστι της; Προβληματίζομαι.
Δὲν συμμερίζομαι τοὺς συνωμοσιολόγους, ἀλλὰ μὲ ἔβαλε σὲ σκέψεις κάποιος ποὺ εἶπε· «Μᾶς συνηθίζουν στὶς μάσκες γιὰ νὰ ἀντέξουμε τὸ φερμουάρ», στὸ ἑπόμενο βῆμα. Πάντως ἡ Ὀλλανδική κυβέρνησι δὲν θεωρεῖ ἀποτελεσματικὴ τὴν μάσκα
Ἀλήθεια, ἰχνηλατήθηκε κάποιο κροῦσμα ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμό, μὲ ἢ χωρίς μάσκα; Μήπως ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας;