Μήνυμα της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας Π. Πέρκα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η σημερινή ημέρα δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν και να δώσουν βάση στα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, στις υποχρεώσεις της πολιτείας απέναντί τους και στις δράσεις όλων μας για την αποδοχή και συμπερίληψη.

Το μεγαλύτερο κριτήριο και δείκτης προόδου για μια κοινωνία είναι η αναγνώριση και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Σήμερα λοιπόν, ας αναλογιστούμε και ας μελετήσουμε ποιες πολιτικές πρέπει να εφαρμοστούν για να επιτύχουμε αυτή την πρόοδο.

Ας μην επιτρέψουμε την κατάλυση όσων επιτεύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα, που με τεράστιους κόπους μέσα σε ένα κλίμα οικονομικής ασφυξίας και επιτροπείας, καταφέραμε να παρέχουμε στο κοινωνικό σύνολο και τους πιο ευάλωτους. Η στελέχωση και ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με μόνιμες προσλήψεις παραμένει αναγκαιότητα. Η πρόβλεψη για προσλήψεις ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 15% μέσω ΑΣΕΠ αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα. Η απόδοση και μη μείωση όλων των επιδομάτων που καταβάλλονται μέσω ΟΠΕΚΑ είναι αδιαπραγμάτευτη. Ακόμη, η συνέχιση των δράσεων αποϊδρυματοποίησης για κοινωνική ένταξη πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα.

Μετά την ψήφιση του Ν.4488/2017 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την ενσωμάτωση της Διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ στο ελληνικό δίκαιο, οφείλουμε όλοι/ες να δεσμευτούμε για ουσιαστική υλοποίηση της και την επίλυση όλων των ζητημάτων που εμποδίζουν την συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας μας.

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας

Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών

Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα