Επιστολή προς τον Δήμαρχο Φλώρινας για τη μεταλιγνιτική εποχή – Γράφει ο Αναστάσιος Τσορλίνης

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,

Την Δευτέρα 18 Νοέμβρη 2019, με πρωτοβουλία σας,  πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας  με θέμα «Η μεταλιγνιτική εποχή και το ενεργειακό μέλλον της περιοχής», με την παρουσία σχεδόν όλων των ενδιαφερομένων φορέων, οι οποίοι προσκλήθηκαν με την με Αριθμό Πρόσκλησης 44 του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και οι οποίοι φορείς τοποθετήθηκαν δια των εκπροσώπων τους, ορθώς και δικαίως.

Αποδέκτης της πρόσκλησης, όπως και όλων των προσκλήσεων συνεδριάσεων Δ.Σ., ήταν και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Βεύης, ο οποίος ήταν μεν παρών, πλην όμως μόνο σωματικά, καθόσον «δεν έβγαλε άχνα», σε αντίθεση με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αχλάδας  ο οποίος υπερασπίσθηκε τα δίκαια των κατοίκων της κοινότητάς του. Σε παρατήρηση δε, συμβούλου της Κοινότητας, για την απραξία του αυτή, απάντησε ότι « δεν χρειάστηκε να τοποθετηθεί», ούτε όφειλε να προβεί σε συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας, για την συζήτηση και κατάθεση των θέσεων και προτάσεων της τοπικής κοινωνίας της Βεύης. Προφανώς γι αυτόν το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η κατάθεση αιτημάτων προς τον δήμο για την ικανοποίηση ψηφοφόρων του και όχι εξυπηρέτηση των συλλογικών συμφερόντων των κατοίκων της Βεύης, όπως πιστεύω πως διαπιστώνεται και σεις ο ίδιος.

Της Βεύης, η οποία υφίσταται ολες τις αρνητικές επιπτώσεις της μεταλιγνιτικής εποχής, από το 2003, όπου με το κλείσιμο του ορυχείου, τα πάντα στο χώρο αυτό παρατήθηκαν όπως είχαν. Μεγάλη ποσότητα λιγνίτη, πάνω από 300.000 τόνους, αφέθηκε εκεί εξορυγμένη, με αποτέλεσμα τη μόλυνση του περιβάλοντος λόγω αυτοανάφλεξης και την αφόρητη δυσοσμία που απλώθηκε στην περιοχή. Δεν πάρθηκε κανένα μέτρο αποκατάστασης και η περιοχή μέχρι και σήμερα θυμίζει «κρανίου τόπο». Σεληνιακό τοπίο με αυταναφλέξεις, δημιουργία τεράστιων λιμνών, διάβρωση του εδάφους, συνεχείς κατολισθήσεις, μόλυνση της ατμόσφαιρας, με επικίνδυνες για την υγεία των κατοίκων όλης της περιοχής, επιδράσεις. Εκτάσεις 5.000 και πλέον στρεμμάτων καλλιεργειών, βοσκοτόπων και δασών δεν αποκαταστάθηκαν , με όλες τις επακόλουθες συνέπειες για τη γεωργία και την κτηνοτροφία και δη μεγάλο πρόβλημα με την σύνταξη του κτηματολογίου. Επίσης μισθώματα περιουσιών δεν καταβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες της γης που χρησιμοποιήθηκε, δεν πληρώθηκαν τα χρέη προς τα καταστήματα της περιοχής, τα οποία προμήθευαν την εταιρεία εκμετάλευσης του ορυχείου με τα απαραίτητα, δεν καταβλήθηκαν δεδουλευμένα τους στους εργαζομένους, και επίσης δεν εξοφλήθηκαν τα χρέη της εταιρείας προς τους ιδιοκτήτες φορτηγών της περιοχής, οι οποίοι τα μίσθωναν για τις αναγκες του ορυχείου. Μην ξεχάσουμε επίσης την ανεργία που προκλήθηκε από το κλείσιμο του ορυχείου.

Κύριε Δήμαρχε,

Για να μην μακρυγορώ και επειδή ούτε λάβατε, ούτε πρόκειται να λάβετε θέσεις και προτάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Βεύης για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων από την μεταλιγνιτική εποχή, παρά το ότι το ζητήσατε, κατά το κλείσιμο της ειδικής αυτής συνεδρίασης, απ’ όλους τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων φορέων, σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε και την αντιμετώπιση όλων των ως άνω αναφερομένων αρνητικών και δυσμενών επιπτώσεων που βιώνουν οι κάτοικοι της Βεύης, στις πρωτοβουλίες και ενέργειες που πρόκειται να αναλάβετε και να προωθήσετε.

 

Στη διάθεσή σας, φιλικά

Αναστάσιος Τσορλίνης