Παρουσίαση και συζήτηση της πρότασης δημιουργίας Θύλακα Καινοτομίας στην Φλώρινα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Φλώρινας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA), το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
και το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, σας προσκαλεί στην
«Παρουσίαση και συζήτηση της πρότασης δημιουργίας Θύλακα Καινοτομίας στην Φλώρινα»,
την Τρίτη 25 Απριλίου 2023, στις 10:00 – 14:00, στην ταράτσα του Lingos Hotel, στη Φλώρινα.
Πρόγραμμα εκδήλωσης:
1. Παρουσίαση πρότασης θύλακα καινοτομίας στην Φλώρινα,
2. Συζήτηση-Παρεμβάσεις-Προτάσεις

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Φλώρινας

Σωτήριος Θ. Βόσδου