Εκδήλωση για το έργο «Εφοδιαστικές αλυσίδες από αγροτικά υπολείμματα για βιώσιμη ανάπτυξη»

Αγαπητοί,
Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ), ως Επικεφαλής και το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας(CluBE), ως Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Επικοινωνίας, συμμετέχουν στο έργο «Εφοδιαστικές αλυσίδες από αγροτικά υπολείμματα για βιώσιμη ανάπτυξη» (Agrowaste supply chains for sustainable growth) με ακρωνύμιο aGROWchain,του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg–IPACBC“ Greece-Theformer Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”
Στα πλαίσια του έργου, διοργανώνουν την πρώτη συνάντηση εργασίας «roundtable» του έργου σε μια κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που αποτελεί και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου. Ησυνάντηση αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση για το έργο aGROW chain και την ανταλλαγή απόψεων με τους φορείς για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για την κινητοποίηση της βιομάζας της περιοχής.
Στη συνάντηση αυτή έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι Δήμων, Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠΔ.Μ., της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, μεμονωμένοι αγρότες και Συνεταιρισμοί τους, επιχειρήσεις του χώρου, παραγωγοί και προμηθευτές βιομάζας και τελικοί χρήστες.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δημαρχείου Αμυνταίου και ώρα 11:00.
Η παρουσία σας κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και απαραίτητη!