Κηδεία του Χρήστου Μεσνιτσάρη, ετών 62

Το Σάββατο 29 Ιουνίου στη Φλώρινα

Κηδεία του Ευάγγελου Πραπαβέση, ετών 59

Το Σάββατο 29 Ιουνίου στη Φλώρινα

Κηδεία της Φανής Μάρκου, ετών 90

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου στην Μαρίνα Φλώρινας

Κηδεία του Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, ετών 96

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου στη Μελίτη Φλώρινας

Κηδεία του Λάζαρου Νιτσόπουλου, ετών 86

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στη Σιταριά Φλώρινας

Κηδεία του Δημητρίου Τσότσου, ετών 86

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου στο Μεσοχώρι Φλώρινας

Κηδεία του Θωμά Μογιάννη, ετών 87

Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου στον Παπαγιάννη Φλώρινας

Κηδεία του Κωνσταντίνου Δίνα, ετών 73

Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου στο Φλάμπουρο φλωρινας |

Κηδεία του Γεωργίου Αντωνιάδη, ετών 87

Το Σάββατο 22 Ιουνίου στη Μελίτη Φλώρινας

Κηδεία του Δημητρίου Δονάκη, ετών 93

Το Σάββατο 22 Ιουνίου στη Μελίτη Φλώρινας