Έναρξη-Λήξη Αγωνιστικής Περιόδου 2024-25, Μετεγγραφικές Περίοδοι, Ηλικιακά Όρια Ποδοσφαιριστών

Για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 59/20-11-2023 & 70/29.06.2024 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτής, οι μετεγγραφικές περίοδοι και τα ηλικιακά όρια αυτής καθορίζονται ως ακολούθως:  

ΕΝΑΡΞΗ & ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025 

➢ Ημερομηνία έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου είναι η 1-7-2024 και  ημερομηνία λήξης αυτής η 30-6-2025. 


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΕΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΠΑΕ)

➢ Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 1-7-2024  έως και 11-9-2024. Στις εν λόγω κινήσεις περιλαμβάνονται οι μετεγγραφές  επαγγελματιών & ερασιτεχνών, επανεγγραφές επαγγελματιών & ερασιτεχνών,  δανεισμοί επαγγελματιών και φυσικά οι κινήσεις των ανηλίκων που εγγράφονται  σε μία ΠΑΕ με απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19).

➢ Θερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και  εσωτερικές κινήσεις από 12-9-2024 έως και 30-9-2024.

➢ Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 1-1- 2025 έως και 31-1-2025. Στις εν λόγω κινήσεις περιλαμβάνονται οι μετεγγραφές  επαγγελματιών & ερασιτεχνών, επανεγγραφές επαγγελματιών & ερασιτεχνών,  δανεισμοί επαγγελματιών και φυσικά οι κινήσεις των ανηλίκων που εγγράφονται  σε μία ΠΑΕ με απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19).

➢ Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και  εσωτερικές κινήσεις από 1-2-2025 έως και 9-2-2025.

➢ Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 1-7-2024 έως  και 30-6-2025, οι τροποποιήσεις συμβολαίων επαγγελματιών που ανήκουν ήδη στη  δύναμη μίας ΠΑΕ.

➢ Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 1-7-2024 έως  και 30-6-2025, η αλλαγή ιδιότητας (από ερασιτέχνες σε επαγγελματίες) για όσους  ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας ΠΑΕ.

➢ Για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού  ερασιτεχνικού σωματείου μίας ΠΑΕ απαιτείται η διενέργεια μετεγγραφής ώστε να  ενταχθεί στη δύναμη της ΠΑΕ και αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των  ανωτέρω περιόδων εγγραφών/μετεγγραφών που αφορά τα επαγγελματικά  σωματεία. Το ιδρυτικό σωματείο και η ΠΑΕ είναι δύο διαφορετικά σωματεία.

➢ Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 1-7-2024  έως και 30-6-2025. Οι εν λόγω πρώτες εγγραφές αφορούν είτε ερασιτέχνες, είτε  επαγγελματίες.

➢ Πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 1-7-2024 έως 15-7-2024. Οι εν λόγω πρώτες  εγγραφές αφορούν είτε ερασιτέχνες, είτε επαγγελματίες.


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΕΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ

➢ Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς κινήσεις από 1-8-2024 έως και 18-10- 2024. Στην εν λόγω μετεγγραφική περίοδο συμπεριλαμβάνονται και οι διεθνείς  μετεγγραφές των ανηλίκων που εγγράφονται σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο με  απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19).

➢ Θερινή μετεγγραφική περίοδος για εσωτερικές κινήσεις από 1-8-2024 έως και 25- 10-2024.

➢ Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς κινήσεις από 1-1-2025 έως και 24-1- 2025. Στην εν λόγω μετεγγραφική περίοδο συμπεριλαμβάνονται και οι διεθνείς  μετεγγραφές των ανηλίκων που εγγράφονται σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο με  απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19).

➢ Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για εσωτερικές κινήσεις από 1-1-2025 έως και 24- 1-2025.

➢ Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από 1-8-2024 έως και 25-10- 2024.

➢ Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από 1-1-2025 έως και 24- 1-2025.

➢ Θερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα  συμβόλαια έχουν λήξει έως 30-6-2024 ή λυθεί έως 31-7-2024, από 1-8-2024 έως και  25-10-2024.

➢ Θερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα  συμβόλαια έχουν λυθεί μετά την 1-8-2024, από 1-10-2024 έως και 25-10-2024. ➢ Χειμερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα  συμβόλαια έχουν λήξει έως 31-12-2024 ή λυθεί έως 15-1-2025, από 1-1-2025 έως και  15-1-2025 (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος).

➢ Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (οι πρώην υποσχετικές) από 1-8-2024 έως  και 25-10-2024.

➢ Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (οι πρώην υποσχετικές)  από 1-1-2025 έως και 24-1-2025.

➢ Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 1-7-2024  έως και 30-6-2025.

➢ Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 1-8-2024 έως και 25-10-2024. ➢ Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από 1-1-2025 έως και 24-1- 2025.

➢ Ατομικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 1-7-2024  έως και 30-6-2025.

➢ Ομαδικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 1-7-2024  έως και 30-6-2025.


ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2024-2025

Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών, ως ημερομηνία γέννησής τους  θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους. Ο εν λόγω καθορισμός  «ποδοσφαιρικής ηλικίας» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διεθνείς διατάξεις (F.I.F.A. &  U.E.F.A.) υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης κανονισμού ή προκηρύξεως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ