Κηδεία του Τσελεγκίδη Αμανάτιου (Γεωργίου), ετών 83