Κηδεία του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου και της Χατζοπούλου Τραγιανής