Ευχαριστήριο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Φλώρινα

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Οι Εκπαιδευτές και οι Εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Φλώρινα και στο Παράρτημα Αμυνταίου ευχαριστούμε θερμά, για άλλη μία φορά, την εταιρία αναψυκτικών Αφοί Δινάκη Ο.Ε. για την ευγενική προσφορά των αναψυκτικών της στην τελετή αγιασμού του σχολείου μας κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.