Εκλογές στον Γεωπονικό Σύλλογο Νομού Φλώρινας

Εκλογές στον Γεωπονικό Σύλλογο Νομού Φλώρινας

 

Εκλογές πραγματοποιήθηκαν στον Γεωπονικό Σύλλογο Νομού Φλώρινας την Τρίτη 26/9/2017, ο οποίος συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΓΚΕΣΟΥ ΦΑΝΗ

 

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΑΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

 

ΤΑΜΙΑΣ : ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΜΕΛΗ : ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΖΩΤΖΗ ΑΝΘΟΥΣΑ, ΤΣΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Σκοπός του Γεωπονικού Συλλόγου Νομού Φλώρινας είναι η συμβολή στην πρόοδο της Γεωπονικής επιστήμης, στην μελέτη και την έρευνα των γεωργο-οικονομικών δυνατοτήτων του Νομού, η παροχή κάθε βοήθειας στα μέλη του Συλλόγου, η διεκδίκηση για στελέχωση των παραγωγικών κλάδων από γεωπόνους ,ο συντονισμός εκδηλώσεων , η προστασία του Περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2385 350 478, 2385 350 544 και στα e-mail : ambasv@gmail.com, f.gesou@florina.pdm.gov.gr