Γιορτή έναρξης λειτουργίας των χορευτικών τμημάτων του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας